O alimentaţie mai sigură – ISO 22000:2018

Standardul ISO 22000:2005 urmărește securitatea lanţurilor alimentare la nivel global; implementarea cerinţelor sale permite crearea unui sistem de manangement al siguranţei alimentare în cadrul organizaţiilor.

Acest standard are în vedere controlul şi prevenirea riscurilor din domeniul alimentar; poate fi aplicat tuturor societăţilor responsabile de producerea, ambalarea, depozitarea, servirea şi comercializarea produselor alimentare.

Standardele ISO sunt revizuite periodic, cu scopul de a asigura continuitatea procesului de îmbunătăţire. În luna iulie a anului curent a fost lansat standardul 22000:2018, în luna decembrie 2018 va fi acceptat de către Asociația de Standardizare din România și Societatea Română pentru Asigurarea Calității ca standard român, iar tranziţia se va încheia în martie 2021, când noua versiune va înlocui definitiv standardul ISO 22000:2005.

Care sunt îmbunătăţirile aduse de standardul ISO 22000:2018?

  • sunt tratate cele mai recente norme și tendinţe privind siguranţa alimentară (HACCP)
  • intervine o nouă abordare privind riscurile stadiilor de procesare
  • sistemul Plan-Do-Check- Act (planifică- realizează- verifică – acționează) este descris cu două cicluri separate în standard care conlucrează: unul pentru principiile HACCP și unul pentru sistemul de management
  • se fac referire la termeni-cheie: programele preliminare operaţionale (PRPO) şi programele preliminare (PRP)

Care sunt pașii de urmat pentru o tranziție efectuată cu succes?

  • identificarea elementelor din sistemul actual de management care nu mai îndeplinesc cerințele noii versiuni ale standardului
  • actualizarea documentației sistemului de management
  • instruirea membrilor organizației privind îmbunătățirile aduse la sistemul de management
  • efectuarea unui audit prin care se va verifica conformitatea proceselor documentate cu cerințele noului standard
  • obținerea certificării în conformitate cu noua versiune a standardului

Pentru mai multe detalii privind ISO 22000:2018 sau pentru o ofertă de preţ, vă rugăm să completați formularul de contact de aici.