Tot ce trebuie să știi despre standardul ISO 22000:2018, Sistemul de management al siguranței alimentelor

De nenumărate ori, standardele ISO s-au dovedit a fi piatra de temelie pe baza căreia organizațiile au supraviețuit și chiar prosperat. Mai mult, standardele ISO sunt elaborate cu scopul de a îmbunătăți și simplifica procesele întreprinderilor mici, mijlocii și mari.

Rapoarte recente din mass-media au arătat o serie de deficiențe ale lanțului de aprovizionare, în măsură să amenințe sănătatea și siguranța consumatorilor. Aceste deficiențe, coroborate cu nevoia de siguranță a consumatorilor, impun instrumente suplimentare pentru reducerea și eliminarea riscurilor.

Standardul ISO 22000:2018 – managementul siguranței alimentelor a fost elaborat pentru a asigura securitatea lanțurilor alimentare, la nivel global, totodată permițând crearea unui sistem de management al siguranței alimentare în cadrul organizațiilor. În plus, standardul ISO 22000:2018 – managementul siguranței alimentelor cuprinde principiile HACCP și cerințele referitoare la siguranța întregului lanț alimentar de la nivelul intern al organizației, la relația cu furnizorii și clienții, condiții de depozitare, accesul la informațiile referitoare la produsele/serviciile alimentare furnizate etc.

Deopotrivă, păstrarea alimentelor în condiții de siguranță implică efortul combinat al fiecărui jucător din lanțul de producție alimentară, de la fermieri până la consumatori, și se traduce astfel: cu toții trebuie să vorbim aceeași limbă și să respectăm aceleași reguli.

Ce reprezintă standardul ISO 22000:2018 – managementul siguranței alimentelor?
Standardul ISO 22000:2018 – managementul siguranței alimentelor, este un standard de siguranță alimentară destinat întreprinderilor din lanțul alimentar global. Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO) a dezvoltat standardul ISO 22000:2018managementul siguranței alimentelor – cerințe pentru orice organizație din lanțul alimentar.
De asemenea, standardul ISO 22000:2018 descrie cerințele pentru un sistem de management al siguranței alimentelor și stabilește cerințele pe care orice organizație trebuie să le îndeplinească pentru a demonstra că poate controla pericolele ce vizează siguranța alimentelor. Totodată, standardul ISO 22000:2018 este conceput pentru a asigura o concurență loială și o comunicare facilă între organizațiile care constituie lanțul alimentar.

Cum funcționează standardul ISO 22000:2018 – managementul siguranței alimentelor?
Standardul ISO 22000:2018 – managementul siguranței alimentelor oferă organizațiilor un cadru pe care îl pot utiliza atunci când creează și implementează un sistem de management al siguranței alimentelor. Cu toate acestea organizațiile care implementează standardul dispun de un anumit nivel de flexibilitate în modul în care își creează sistemul. Totodată, respectarea standardului este voluntară, deși unele organizații pot solicita implementarea prezentului standard înainte de a colabora cu o altă organizație.

Ce criterii trebuie să îndeplinească organizația ta pentru a obține certificarea ISO 22000:2018 – managementul siguranței alimentelor?
Standardul ISO 22000:2018 – managementul siguranței alimentelor se aplică tuturor societăților din domeniul alimentar (responsabile cu producerea, ambalarea, transportul, depozitarea, servirea și comercializarea produselor alimentare), indiferent de mărimea și complexitatea lor.

Ce reprezintă abrevierea „HACCP”?
HACCP = analiza riscului și determinarea punctelor critice de control.
HACCP reprezintă un set de principii ale sistemului de management al calității privind siguranța alimentului, dezvoltat în anul 1960 de NASA și un grup de specialiști în siguranța alimentelor.
Având în vedere că fiecare astronaut de pe Apollo 11 – prima misiune cu echipaj care a aterizat pe Lună avea doar 73 de metri cubi de spațiu și nu avea toalete, era necesar un sistem care să împiedice contractarea, de către astronauți, a diferitelor boli transmise de alimentele nesigure, în timp ce se aflau pe orbită. Astăzi, principiile HACCP formează baza planurilor de siguranță alimentară la nivel mondial. HACCP se aplică proceselor de-a lungul lanțului de aprovizionare cu alimente, inclusiv producția, prepararea, ambalarea și distribuția și este utilizat pentru a gestiona siguranța alimentelor în întreprinderile alimentare.

Ce trebuie să știi dacă ai obținut certificarea ISO 22000:2018 – managementul siguranței alimentelor?
În conformitate cu politica de mediu a organizației, rezultatele preconizate ale sistemului de management al siguranței alimentelor includ: asigurarea calității igienice a produselor (siguranța alimentului), prelungirea duratei de valabilitate a produselor, reducerea rebuturilor și a reclamațiilor clienților, creșterea posibilităților de intrare pe noi piețe de desfacere.

Ce beneficii va aduce în organizația ta implementarea standardului ISO 22000:2018 – managementul siguranței alimentelor?
Există multiple motive pentru care o organizație ar trebui să adopte o abordare strategică pentru îmbunătățirea siguranței alimentelor.

Numim câteva:

  • sănătate și siguranță îmbunătățite: minimizarea riscurilor alimentare duce la rezultate îmbunătățite privind sănătatea și siguranța clienților/consumatorilor finali, angajaților și terțelor persoane care intră în contact cu alimentele comercializate
  • îmbunătățirea satisfacției clienților: un sistem robust de management al siguranței alimentare sprijină livrarea produselor care îndeplinesc așteptările clienților
  • transparență sporită: standardul ISO 22000:2018managementul siguranței alimentelor îmbunătățește trasabilitatea produselor și oferă transparență în ceea ce privește operațiunile organizațiilor implicate
  • reacție mai rapidă la riscurile alimentare – un sistem de management al siguranței alimentare ajută organizațiile să reacționeze mai rapid și eficient la problemele care compromit siguranța alimentelor, ajutându-le să oprească contaminarea potențială

Detalii suplimentare privind alte standarde, aici.