Tot ce trebuie să știi despre standardul ISO 14001:2015, Managementul mediului

La ora actuală conștientizarea problemelor de mediu crește semnificativ în majoritatea țărilor.
În plus, statele sunt din ce în ce mai preocupate să adopte legislații care vizează protejarea mediului înconjurător și, pe de altă parte, clienții le solicită furnizorilor să încorporeze cele mai bune practici și să demonstreze conformitatea cu cerințele de mediu.

Publicarea standardului ISO 14001:2015 – managementul mediului se arată a fi o acțiune de succes. Ca dovadă, organizații din peste 170 de țări văd acest standard ca instrument puternic de gestionare a problemelor de mediu, care le susține performanța.

Tot mai multe organizații lucrează la îmbunătățirea operațiunilor și reducerea impactului negativ asupra mediului, cauzat de procese, servicii sau produse, prin intermediul unor abordări sistematice încorporate în standardul ISO 14001:2015 – managementul mediului.
Beneficiile acestor abordări nu întârzie să apară și sunt strâns legate de performanța afacerii, influențând și reputația de care se bucură brandul, deoarece consumatorii tind să devină tot mai atenți la practicile responsabile ale companiilor.

Ce reprezintă standardul ISO 14001:2015 – managementul mediului?
La Systema susținem că este piatra de temelie a aspectelor ce țin de mediu.
Standardul ISO 14001:2015 este un standard agreat la nivel internațional care stabilește cerințele sistemului de management al mediului.
Totodată, standardul ISO 14001:2015 redă cerințele unui sistem de management al mediului pe care o organizație îl poate utiliza pentru a-și îmbunătăți performanța de mediu.
Standardul ISO 14001:2015 este destinat utilizării de către o organizație care își gestionează aspectele de mediu într-un mod sistematic și care pune bazele sustenabile ale pilonului de mediu.

Ce criterii trebuie să îndeplinească organizația ta pentru a obținea certificarea ISO 14001:2015 – managementul mediului?
Standardul ISO 14001:2015 se aplică oricărei organizații, indiferent de mărime, tip și natură, și se aplică aspectelor de mediu, produselor și serviciilor pe care organizația declară că le poate controla sau influența având în vedere perspectiva ciclului de viață. Standardul ISO 14001:2015 nu stabilește criterii specifice de performanță de mediu. Mai mult, standardul ISO 14001:2015 poate fi utilizat  integral sau parțial pentru a îmbunătăți managementul aspectelor de mediu. Conformitatea cu ISO 14001:2015 este demonstrabilă numai atunci când toate cerințele standardului sunt încorporate în sistemul de management de mediu al organizației și sunt îndeplinite fără excepție.

Ce trebuie să știi dacă ai obținut certificarea ISO 14001:2015 – managementul mediului?
În conformitate cu politica de mediu a organizației, rezultatele preconizate ale sistemului de management al mediului includ: îmbunătățirea performanței, îndeplinirea obligațiilor de conformitate și realizarea obiectivelor de mediu.

Ce beneficii va aduce în organizația ta implementarea standardului ISO 14001:2015 – managementul mediului?
Există multiple motive pentru care o organizație ar trebui să adopte o abordare strategică pentru îmbunătățirea performanței mediului.

Enumerăm câteva:

  • costuri reduse privind managementul deșeurilor
  • economii la consumul de energie și de materiale, reducerea costurilor materiilor prime
  • conformitatea cu cerințele legale și de reglementare actuale și viitoare
  • o mai bună implicare a conducerii și angajaților
  • îmbunătățirea reputației companiei și încrederea părților interesate prin comunicarea strategică
  • realizarea obiectivelor strategice de afaceri prin încorporarea aspectelor de mediu în managementul afacerii
  • avantaj competitiv și financiar prin eficiență îmbunătățită și costuri reduse
  • încurajarea performanței de mediu a furnizorilor prin integrarea acestora în sistemele de afaceri ale organizației

Detalii suplimentare privind alte standarde, aici.